KATOWICE + online

Do zdobycia

9 pkt edukacyjnych

al. Walentego Rozdzieńskiego 16

Novotel Katowice

KURS 1.21: FARMAKOTERAPIA CHORÓB JAMY USTNEJ, GARDŁA, KRTANI, NOSA I UCHA
dr hab. n. med. Ernest Kuchar

9:05 – 10:05 – Terapia w infekcjach górnych dróg oddechowych.

10:05 – 10:35 – Nebulizacja u pacjentów pediatrycznych z chorobami układu oddechowego.

10:35 – 10:50 – Q&A

10:50 – 11:05 – Quiz produktowy

Kurs 1.1: POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB SERCA
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam

11:20 – 12:20 – Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu chorób serca.

12:20 – 12:50 – Magnez i potas – czy te dwa pierwiastki rzeczywiście wpływają na pracę organizmu.

12:50 – 13:05 – Q&A

13:05 – 13:20 – Quiz produktowy

Kurs 1.4. Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego – chorób neurodegeneracyjnych i psychicznych.
dr n. farm. Natasza Staniak

14:00 – 15:00 – Postępy w terapii chorób psychicznych – zaburzeń lękowych, depresji, schizofrenii, uzależnień. Rola mikrobioty.

15:00 – 15:30 – Psychobiotyki – wsparcie dla terapii zaburzeń psychicznych.

15:30 – 15:45 – Q&A

15:45 – 16:00 – Quiz produktowy

Zapisz się

Brak możliwości zapisu na to szkolenie.

Zapisy tylko dla zarejestrowanych.